Twoje bezpieczeństwo jest

najważniejsze.

O nas

Firma prowadzi działalność od ponad 10 lat. Początkowo zajmowaliśmy się tylko szkoleniami. Dzisiaj naszą domeną jest nie tylko organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W tej dziedzinie zajmujemy się również doradztwem i konsultacjami. Do Państwa dyspozycji są znakomicie przygotowani wykładowcy, dzięki którym nasza działalność szkoleniowo - doradcza stale utrzymywana jest na wysokim poziomie.

Oferujemy Państwu również:

 • Sprawowanie obowiązków Inspektora BHP i PPOŻ.,
 • Przeprowadzanie audytów w zakresie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ.,
 • Wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • Sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej,
 • Szkolenia korespondencyjne z zakresu BHP i PPOŻ.,
 • Pomoc w realizacji nakazów i wystąpień PIP i PIS.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. Deklarujemy jednocześnie negocjacyjny sposób ustalania cen, terminów i form płatności. Na Państwa życzenie przedstawimy nasze referencje.

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka jest niczym innym jak szczegółowym i dokładnym sprawdzeniem i oceną tego, co w miejscu pracy może zaszkodzić lub wyrządzić krzywdę ludziom i pracownikom. Celem oceny ryzyka jest też upewnienie się, że nikt nie ulegnie wypadkowi ani nie zachoruje wskutek oddziaływania czynników środowiska pracy. Wypadki oraz choroby mogą zrujnować życie oraz negatywnie wpłynąć na Twoje przedsiębiorstwo poprzez: zmniejszenie wydajności oraz produkcji, uszkodzenie maszyn i urządzeń, zwiększenie składki ubezpieczeniowej (kosztów ubezpieczenia) lub konieczność uczestnictwa w procesach sądowych.

Art. 226 Kodeksu pracy określa, że to pracodawca:

 1. ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,
 2. informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Od 21 czerwca 2007 r. obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330). Zmiany związane z zasadami szacowania ryzyka zawodowego (§ 39 rozporządzenia) to najważniejsze kwestie, jakich dotyczy nowelizacja.

Opracowujemy kompletną dokumentację, która jednocześnie stanowi potwierdzenie wykonania oceny ryzyka dla potrzeb organów kontrolnych. W opracowaniu uwzględniamy wszystkie zalecenia PN-N-18002. Wykonana prze nas ocena dotyczy nie tylko stanowiska pracy, ale konkretnych czynności wykonywanych przez pracownika.

Szkolenia

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Oferujemy następujące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozporządzenie MG i P z dnia 27 lipca 2004 r., Dz. U. Nr 180 poz. 1860 ze zm. - Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972 oraz - Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420):

 • szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami,
 • szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno - technicznych,
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych i administracyjnych,
 • szkolenie metodyczne dla osób przeprowadzających ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • szkolenia dla członków komisji bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • szkolenie dla zespołów powypadkowych.

Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno - biurowych możliwość szkolenia w trybie korespondencyjnym.

Szkolenia prowadzimy w miejscu i terminie dogodnym dla zleceniodawcy.

Regulaminy i instrukcje

Wykonujemy usługi w zakresie opracowywania:

 • regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania,
 • regulaminów działalności socjalnej (ZFŚS),
 • zasad wyposażania pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz w odzież i obuwie robocze,
 • instrukcji bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń technicznych,
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oceny stanu bhp w firmie,
 • szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokumentacja powypadkowa

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.

Każdy z pracodawców wie jak czasochłonne jest przeprowadzenie takiego postępowania w przypadku, gdy już doszło do wypadku przy pracy.

Nasza firma opracuje nie tylko szczegółową dokumentację powypadkową (wg nowych wzorów). Na Państwa życzenie możemy przeprowadzić również postępowanie powypadkowe.

Kompleksowa obsługa oraz doradztwo w zakresie BHP

Dostrzegając rosnące zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców na pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony pracy, proponujemy Państwu kompleksową obsługę Firmy w zakresie realizacji niektórych obowiązków służb bhp - zgodnie z postanowieniami art. 23711 § 2 Kodeksu Pracy, a także szeroki zakres konsultacji i doradztwa w dziedzinie prawa pracy.

Oferujemy indywidualne podejście do każdej sprawy oraz pełną zgodność z obowiązującymi przepisami.

Kontakt

Adres:

FPUH BHP
47-220 Kędzierzyn-Koźle

Telefony:

tel. (77) 481-62-05
tel. kom. 691-398-994

Formularz kontaktowy

Projekt i wykonanie: simkm.pl © 2016